skip to Main Content
Zeytine Dair

MİLAS’TA ZEYTİN BİR BAŞKA ÇİÇEKLENİR

Deniz Tanrısı Poseidon ile Bilgelik Tanrıçası Athena arasında bir şehir üstüne anlaşmazlık yaşanır. Baş tanrı Zeus bu anlaşmazlığı gidermek için ikisi arasında bir yarışma düzenler; ikisinden de insanlara yararlı olacak birer hediye vermelerini; insanlar kimin verdiği hediyeyi seçerlerse buraya onun isminin verileceğini söyler.

Poseidon üç dişli çatalını kayaya vurur ve denizlerden 4 muhteşem at çıkarır. “Bu atlarla dünyanın her yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız.” der. Athena ise mızrağını yere saplar ve Zeytin Ağacını çıkararak “Bu ağaç yüzyıllarca yaşar, meyvesini yeşilken de siyahken de yersiniz, meyvesinden yağ yapar, yağından ateş yakarsınız” der.

İnsanlar Athena’nın hediyesini seçerler. Şehre de onun ismi verilir.

Devamı…

EGE’MİZİN MUCİZESİ, ZEYTİN

Zeytin Ağacı bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın ve yeniden doğuşun simgesidir. Tüm kutsal kitaplarda, binlerce yıllık öykülerde, masallarda hep onun adı geçer.

Hz. Adem 900 küsür yaşlarındayken öleceğini hissettiğinde oğlu Şit’i tüm insanların bağışlanmasını dilemek üzere Cennete gönderir. Cennet bahçelerinin bekçiliğini yapan melek, Bilgi Ağacı’ndan üç tohum koparıp Şit’e verir. Babası öldüğünde bu tohumları ağzına koyarak defnetmesini söyler. Hz. Adem ölüp Tabor Dağı’na gömüldüğünde orada üç ağaç yeşerir; selvi, sedir ve zeytin. Üçünden ilk yeşereni zeytindir.

Eski Ahit’e göre tufan durulduktan sonra Hz. Nuh gemisinin penceresinden beyaz bir güvercin salar. Güvercin gagasında zeytin dalıyla döner, anlarlar ki tufan sona ermiştir

Devamı…

0
Back To Top
Yardıma mı ihtiyacınız var?